Priser

Det er viktig med en forutsigbar pris. Med prislisten under har jeg prøvd å gjøre det tydelig hvilke priser du kan forvente for forskjellige tjenester.

De felste oppdrag begynner med en konsultasjon og gjennomgang, hvor jeg vil danne en kjapp oversikt over hva som trenger å gjøres, og lage et tilbud for arbeid som anbefales. Dette tar jeg ikke betalt for.

Jeg vil også gi en løsningsgaranti – om jeg ikke finner ut av det vi har blitt enige om vil jeg ikke ta betalt for tiden.

Priser er totalpriser (jeg er ikke momspliktig).

  • Første konsultasjon – gjennomgang og diagnose / rådgivning: Gratis (ca 15 min)
  • Tekstmelding – hurtigråd – kr. 49 per melding.
  • Telefonsamtale / fjernhjelp (per minutt) – kr. 10
  • Timepris for arbeid på plass: kr. 595
  • Kjøring (gratis i Åsane), ellers kr. 5 pr. km.